biện pháp tránh thai

Kế hoạch hóa gia đình - Vấn đề nan giải tại nhiều quốc gia

Kế hoạch hóa gia đình - Vấn đề nan giải tại nhiều quốc gia

VTV.vn - Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tại nhiều quốc gia và khu vực, kế hoạch hóa gia đình vẫn đang là vấn đề nan giải.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive