biện pháp tránh thai

Tránh thai - Vấn đề đang được quan tâm tại các quốc gia trên thế giới

Tránh thai - Vấn đề đang được quan tâm tại các quốc gia trên thế giới

VTV.vn - Tránh thai và kế hoạch hoá gia đình là một vấn đề rất được quan tâm tại các quốc gia trên thế giới.