TV& VIDEO

biện pháp tự vệ

Áp dụng tự vệ chính thức đối với phân bón nhập khẩu

Áp dụng tự vệ chính thức đối với phân bón nhập khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686 về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.