TV& VIDEO

biên phòng Quảng Trị

Biên phòng Quảng Trị giữ vững cột mốc biên cương

Biên phòng Quảng Trị giữ vững cột mốc biên cương

VTV.vn - Quảng Trị quản lý 62 cột mốc giáp với nước bạn Lào. Có 206 km đường biên giới, trong đó 66km được xây dựng còn lại là đường mòn lối mở.