TV& VIDEO

biên soạn sách giáo khoa

TP.HCM dự kiến lộ trình đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng

TP.HCM dự kiến lộ trình đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng

VTV.vn - Dự kiến, bộ sách giáo khoa riêng của TP.HCM sẽ được đưa vào thử nghiệm ở quy mô hẹp từ năm học 2016 - 2017, tiếp tục mở rộng hơn từ năm học 2017 - 2018.