TV& VIDEO

Biên tập viên

Vân Quỳnh muốn tập trung phát triển công việc MC

Vân Quỳnh muốn tập trung phát triển công việc MC

VTV.vn - "Hiện tại em chỉ muốn tập trung phát triển công việc MC". Đó là chia sẻ của MC Vân Quỳnh sau một thời gian "im tiếng".