biểu diễn xiếc

"Mục sở thị" đời sống của các "nghệ sỹ động vật"

"Mục sở thị" đời sống của các "nghệ sỹ động vật"

VTV.vn - Việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhóm động vật tại Liên đoàn xiếc Việt Nam được kiểm soát nghiêm ngặt.