TV& VIDEO

biểu giá điện

Ông Nguyễn Đức Kiên: Không thể đồng nhất một giá điện

Ông Nguyễn Đức Kiên: Không thể đồng nhất một giá điện

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, về phương án tính biểu giá bán lẻ điện mới.