TV& VIDEO

biểu tình phản đối

Biểu tình phản đối Hiệp định thương mại EU - Canada tại Pháp

Biểu tình phản đối Hiệp định thương mại EU - Canada tại Pháp

VTV.vn - Ngày 15/2, người biểu tình đã tập trung và tuần hành trên đường phố của thành phố Strasbourg (Pháp) để phản đối Hiệp định thương mại EU - Canada.