TV& VIDEO

biểu tình

Hơn 1 triệu nhân viên ngân hàng biểu tình tại Ấn Độ

Hơn 1 triệu nhân viên ngân hàng biểu tình tại Ấn Độ

VTV.vn - Các nhân viên ngân hàng Nhà nước tại nhiều bang ở Ấn Độ đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối chính sách sáp nhập các ngân hàng công của Chính phủ.