biểu tượng cảm xúc

Phần Lan - Đất nước của các Emoji

Phần Lan - Đất nước của các Emoji

VTV.vn - Nói tới Emoji không thể không nhắc tới Phần Lan, nước đầu tiên có bộ Emoji của riêng mình. 56 biểu tượng nhỏ xinh đã phần nào thể hiện được tinh thần của người dân ở đây.