TV& VIDEO

Big C Việt Nam

Big C Việt Nam đã nộp đủ tiền thuế chuyển nhượng

Big C Việt Nam đã nộp đủ tiền thuế chuyển nhượng

Bộ Tài chính cho biết, Big C đã nộp toàn bộ số thuế chuyển nhượng vốn 2.034 tỷ đồng sau khi Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group mua chuỗi siêu thị Big C Việt Nam.