TV& VIDEO

Big C

Big C thay đổi chiến lược bán sản phẩm nhãn hàng riêng

Big C thay đổi chiến lược bán sản phẩm nhãn hàng riêng

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Big C rút dần các sản phẩm nhãn hàng riêng có thể do thay đổi trong chiến lược bán hàng của từng đơn vị.