TV& VIDEO

bình giữ nhiệt

Giải mã bí ẩn bên trong bình giữ nhiệt Trung Quốc

Giải mã bí ẩn bên trong bình giữ nhiệt Trung Quốc

VTV.vn - Trước thông tin các loại bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất độc hại, phóng viên Chuyển động 24h đã có buổi thực nghiệm để kiểm tra bên trong những bình giữ nhiệt này.