TV& VIDEO

bình ổn giá xăng dầu

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.800 tỉ đồng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.800 tỉ đồng

VTV.vn - Tính đến hết tháng 3 năm nay, quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện còn hơn 2.800 tỉ đồng, tức là giảm hơn 1.000 tỉ đồng so với số dư cuối năm 2014.