TV& VIDEO

BlackBerry

CEO John Chen: BlackBerry đã "thoát hiểm"

CEO John Chen: BlackBerry đã "thoát hiểm"

VTV.vn - CEO John Chen của BlackBerry cho biết, quá trình chuyển đổi của "dâu đen" đã hoàn tất và có thể nói tập đoàn công nghệ Canada đã thoát hiểm thành công.