TV& VIDEO

BlackBerry

CEO John Chen quyết định gắn bó với BlackBerry thêm 5 năm

CEO John Chen quyết định gắn bó với BlackBerry thêm 5 năm

VTV.vn - Ông John Chen quyết định ngồi trên chiếc ghế nóng ở BlackBerry từ nay đến năm 2013.