TV& VIDEO

Bloomberg

Twitter và Bloomberg phát trực tuyến tin tức 24h trên mạng xã hội

Twitter và Bloomberg phát trực tuyến tin tức 24h trên mạng xã hội

VTV.vn - Sắp tới, Twitter sẽ kết hợp với Bloomberg để triển khai kênh thời sự trực tuyến 24 giờ trên hệ thống của Twitter.