TV& VIDEO

Bờ Biển Ngà

HĐBA LHQ có 6 thành viên không thường trực mới

HĐBA LHQ có 6 thành viên không thường trực mới

VTV.vn - Ba Lan, Bờ Biển Ngà , Kuwait, Peru, Guinea xích đạo và Hà Lan là những quốc gia mới trúng cử ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2018.