TV& VIDEO

bo bo

Phòng và điều trị cúm từ món ăn

Phòng và điều trị cúm từ món ăn

Thời điểm giao mùa cùng với dịch cúm đang có dấu hiệu gia tăng khiến nhiều người dân lo lắng. Do đó, để phòng và điều trị cúm, cần tăng cường luyện tập thể chất và dinh dưỡng để phòng và điều trị bệnh.