TV& VIDEO

Bộ Công Thương Việt Nam

Nín thở chờ đợi bản nội dung chi tiết Hiệp định TPP

Nín thở chờ đợi bản nội dung chi tiết Hiệp định TPP

VTV.vn - Theo những thông tin mới nhất, bản nội dung chi tiết đến từng mặt hàng cụ thể trong Hiệp định TPP khó có khả năng hoàn tất và được công bố trong đầu tháng 11.