bộ đội Việt Nam

Dạy tiếng Việt trên đất Lào

Dạy tiếng Việt trên đất Lào

VTV.vn - Sau 3 khóa học, dưới sự hướng dẫn của những thầy giáo quân hàm xanh, hơn 100 người dân Lào đã có thể đọc thông, viết thạo, giao tiếp tốt bằng tiếng Việt Nam.