TV& VIDEO

bổ dưỡng

Phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn theo hướng bền vững

Phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn theo hướng bền vững

Huyện đảo Lý Sơn vốn nổi tiếng với thương hiệu tỏi. Những củ tỏi và hành được trồng trên đảo được cho là có nhiều chất bổ dưỡng, tốt cho cơ thể hơn tỏi ở những vùng khác.