TV& VIDEO

rà soát chức danh giáo sư

Thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

VTV.vn - Có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017; 41 ứng viên không được công nhận.