TV& VIDEO

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phát động cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc năm học 2017-2018

Phát động cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc năm học 2017-2018

VTV.vn - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018.