TV& VIDEO

bò giống

Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm vì bò giống không chịu đẻ

Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm vì bò giống không chịu đẻ

VTV.vn - Hàng chục hộ dân nghèo và cận nghèo tại Thanh Bình, Đồng Tháp, đứng ngồi không yên vì bò giống không chịu đẻ.