TV& VIDEO

bộ lạc

Những bức ảnh về bộ lạc người rừng cuối cùng trên thế giới

Những bức ảnh về bộ lạc người rừng cuối cùng trên thế giới

VTV.vn - Bộ lạc Raute chủ yếu định cư tại các chân núi Himalaya được coi là bộ lạc săn bắn hái lượm cuối cùng trên thế giới.