TV& VIDEO

Bộ luật hình sự 2015

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: "Không thể để lăn đùng ra chết mới xử lý hình sự"

Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: "Không thể để lăn đùng ra chết mới xử lý hình sự"

VTV.vn - Đây là một trong những điều được ông Nguyễn Văn Việt – Chánh thanh tra Bộ NN&PTNT - chia sẻ trong chương trình Sự kiện và Bình luận tuần này.