bộ luật Tố Tụng hình sự

Xây dựng đề án về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can

Xây dựng đề án về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can

VTV.vn - Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive