bộ máy

Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc

Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc

VTV.vn - Theo báo cáo của đoàn giám sát, tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, số lượng cán bộ lãnh đạo tăng qua 5 năm.