TV& VIDEO

bổ nhiệm nhân sự

Thủ tướng yêu cầu rà soát số lượng cấp phó trên cả nước

Thủ tướng yêu cầu rà soát số lượng cấp phó trên cả nước

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước.