TV& VIDEO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Doanh nhân nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu tôm bền vững

Doanh nhân nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu tôm bền vững

VTV.vn - Một số doanh nhân ở Việt Nam đã tìm hướng đầu tư mới để xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu nuôi tôm bền vững.