TV& VIDEO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai Luật Thuỷ sản 2017 và chương trình phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững

Triển khai Luật Thuỷ sản 2017 và chương trình phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững

VTV.vn - Hội nghị triển khai Luật Thuỷ sản 2017 và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững 2016 - 2020 vừa được Bộ NN&PTNT tổ chức sáng nay (15/12) tại Đà Nẵng.