bỏ phiếu tín nhiệm

Hơn 1.200 người đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Hơn 1.200 người đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

VTV.vn - Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017.