TV& VIDEO

bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ Pháp thắng ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện

Chính phủ Pháp thắng ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện

VTV.vn - Chính phủ mới của Tổng thống Emmanuel Macron đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện Pháp.