TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng Việt Nam

Tăng cường hợp tác kỹ thuật quốc phòng Việt Nam và Nga

Tăng cường hợp tác kỹ thuật quốc phòng Việt Nam và Nga

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hai Phân ban Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác và đạt kết quả thiết thực.