TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng Việt Nam

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

VTV.vn - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ 2017 ở Lầu Năm Góc