TV& VIDEO

bò sữa

Giá sữa bấp bênh, nông dân chuyển sang nuôi bò thịt

Giá sữa bấp bênh, nông dân chuyển sang nuôi bò thịt

VTV.vn - Hiện nay, nhiều hộ nông dân nuôi bò sữa ở TP.HCM đã chuyển sang nuôi bò thịt.