bổ sung

Thanh tra Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu

Thanh tra Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng vừa có Quyết định thanh tra Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu.