TV& VIDEO

Bỏ thuốc lá

Thuốc lá – điều "tối kỵ" trong thể thao

Thuốc lá – điều "tối kỵ" trong thể thao

VTV.vn - Thuốc lá là kẻ thù số 1 của sức khoẻ, hút thuốc lá cũng là một trong những điều bị nghiêm cấm chặt chẽ trong thể thao.