TV& VIDEO

bộ tiêu chí đánh giá

7 mức, 111 tiêu chí đánh giá chất lượng các trường đại học

7 mức, 111 tiêu chí đánh giá chất lượng các trường đại học

VTV.vn - Bộ GD - ĐT vừa công bố Dự thảo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành.