TV& VIDEO

bộ trưởng bộ công an

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

VTV.vn - Trong khuôn khổ kỳ họp QH thứ 4, QH khóa XIV, chiều 25/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đọc tờ trình Dự án Luật An ninh mạng.