TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ Công thương

Giảm 5 đơn vị đầu mối ở Bộ Công Thương

Giảm 5 đơn vị đầu mối ở Bộ Công Thương

VTV.vn - Theo Nghị định vừa ban hành, đến nay, Bộ Công Thương chỉ còn 30 đơn vị đầu mối giảm 5 đơn vị so với trước.