TV& VIDEO

bổ nhiệm nhân sự

Hai Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra

Hai Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra

VTV.vn - Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và ông Lê Minh Khái - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ.