TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ quốc phòng

Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng

Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng

VTV.vn - Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của "thế giới nguy hiểm" ngày nay.