TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ tài chính

Anh sẽ không thanh toán "hóa đơn ly hôn" nếu không đạt thỏa thuận thương mại

Anh sẽ không thanh toán "hóa đơn ly hôn" nếu không đạt thỏa thuận thương mại

VTV.vn - London sẽ không thực hiện các cam kết tài chính đã thỏa thuận trong tuần qua với EU nếu khối này không đảm bảo một thỏa thuận thương mại.