TV& VIDEO

bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Algeria

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Algeria

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Algeria Tayeb Louh.