TV& VIDEO

Bộ trưởng giao thông vận tải

ASEAN + 3 thúc đẩy kết nối giao thông ASEAN

ASEAN + 3 thúc đẩy kết nối giao thông ASEAN

VTV.vn - Các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN tiếp tục thảo luận vấn đề hoàn thiện thị trường hàng không và vận tải hàng hóa chung trong các nước ASEAN.