TV& VIDEO

Bộ trưởng Ngoại giao ASEM

Bộ trưởng Ngoại giao ASEM thảo luận về khí hậu và an ninh

Bộ trưởng Ngoại giao ASEM thảo luận về khí hậu và an ninh

VTV.vn - Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) đã khai mạc tại Luxembourg. Chủ đề xuyên suốt 2 ngày họp tại đây là hợp tác giữa hai châu lục về chống biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh.