TV& VIDEO

Bộ trưởng Ngoại giao

Singapore hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý số

Singapore hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý số

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định, nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý số, năng lực doanh nghiệp.