TV& VIDEO

Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào Sengnouane Xayalath.