Bộ tư lệnh Thủ đô

Việt Nam sản xuất thành công mặt nạ chống độc

Việt Nam sản xuất thành công mặt nạ chống độc

VTV.vn - Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng sẽ giới thiệu rộng rãi đến người dân một loại mặt nạ chống khói độc khi có cháy xảy ra.