TV& VIDEO

Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

VTV.vn - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 vào ngày hôm nay (21/10).