TV& VIDEO

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng cần nắm chắc "cây gậy" quy hoạch

Bộ Xây dựng cần nắm chắc "cây gậy" quy hoạch

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới yêu cầu đối với Bộ Xây dựng cũng như với các địa phương phải bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch xây dựng.