TV& VIDEO

bội chi ngân sách

Bội chi ngân sách Nhà nước giảm mạnh còn 3,48% GDP

Bội chi ngân sách Nhà nước giảm mạnh còn 3,48% GDP

VTV.vn - Đây là số liệu được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.