TV& VIDEO

bội chi ngân sách

Bội chi ngân sách bất ngờ giảm mạnh

Bội chi ngân sách bất ngờ giảm mạnh

VTV.vn - 8 tháng đầu năm, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với dự toán ở mức thấp trong vài năm gần đây.