TV& VIDEO

bội chi ngân sách

Bội chi Ngân sách Nhà nước thấp nhất trong 10 năm

Bội chi Ngân sách Nhà nước thấp nhất trong 10 năm

VTV.vn - Tỷ lệ bội chi Ngân sách Nhà nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm.