TV& VIDEO

bội chi

Lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế vẫn tái diễn

Lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế vẫn tái diễn

VTV.vn - Nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương là vấn đề chính được thảo luận trong chương trình Đối thoại chính sách tuần này.